Klager på referatforbud i NOKAS-saken

Journalister i Dagbladet og Aftenposten har klaget til Høyesteretts kjæremålsutvalg over referatforbud for vitneutsagn i NOKAS-saken. I begynnelsen av uka besluttet lagmannsretten å nedlegge referatforbud for deler av vitneforklaringene i forbindelse med straffeutmålingssaken. Bakgrunnen for beslutningen skal ha vært at moren til David Toska, av hensyn til sitt og nærstående familiemedlemmers privatliv, ikke ønsket å forklare seg dersom det var adgang til å gjengi forklaringen hennes i media. Journalistene klager fordi de mener lagmannsretten i dette tilfellet ikke hadde hjemmel i loven til å forby referater, og ber om at kjæremålsutvalget opphever forbudet. Les hele klagen til Høyesteretts kjæremålsutvalg her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *