Hvem er best på åpenhet?

Send inn forslag til Presseforbundets åpenhetspris - Flaviusprisen 2015!

Prisen deles ut til en person, institusjon, virksomhet eller andre som har utmerket seg særlig på åpenhetsfronten.

Prisen ble opprettet av styret i Norsk Presseforbund i 2007 og skal gå til «enkeltpersoner, organisasjoner, forvaltningsorganer, institusjoner, bedrifter, journalister, redaktører eller redaksjoner som gjennom sitt arbeid eller frivillige innsats har bidratt til å fremme eller synliggjøre betydningen av åpenhet og innsyn og/eller bidratt til endring eller utvikling av regelverk eller praksis for åpenhet og innsyn i det norske samfunnet».

I juryen sitter Anine Kierulf (forsker ved Senter for menneskerettigheter og juryleder), Alexander Øystå (redaktør i Vi Menn) og Ståle Hansen (journalist i NRK).

Tidligere prisvinnere er Sivilombudsmann Arne Fliflet, Lillesand kommune, Jan Borgen ved Transparency International, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, journalist Per Anders Johansen og politimester i Nordmøre og Romsdal Arnstein Nilssen. I 2013 fikk også Ane Stokland og Høyesterett, og Ivar Johansen, hederlig omtale.

Frist for forslag til kandidater er 15. desember. Send inn begrunnet forslag her eller på e-post.