Hemmelighold opprettholdt i statsråd

Kongen i statsråd ga i dag Statsministerens kontor medhold i at notatet i DnBNOR saken kan unntas offentlighet. Dette kan sette en stopper for Sivilombudsmannens behandling av saken.

Kongen i statsråd ga i dag Statsmininsterens kontor (SMK) medhold i at dokumentet med nedtegninger om kontakten mellom stabssjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og DnB NOR-sjef Rune Bjerke, kan unntas fra offentligheten.
Dette skjedde som følge av at SMK under dagens møte i statsråd la fram klager over manglende innsyn fra hhv. Verdens Gang, Dagens Næringsliv og TV 2. Det framgår av den kongelige resolusjonen at grunnlaget for avslaget er at dokumentet må regnes som internt selv om de er sendt til Kredittilsynet, ettersom Kredittilsynet i dette tilfellet regnes som et kontrollorgan. I motsetning til Sivilombudsmannen kan ikke kongen i statsråd prøve spørsmålet om meroffentlighet, altså om dokumentet bør gis ut ut i fra en avveining mellom SMKs behov for å unnta dokumentet av hensyn til en forsvarlig saksbehandling, opp mot offentlighetens interesse i å få innsyn i dokumentet.

Saker som er behandlet i statsråd, kan ikke behandles av Sivilombudsmannen, se ombudsmannsloven § 4 bokstav b. SMK har sendt brev til Sivilombudsmannen der det opplyses at saksforholdet som Sivilombudsmannens anmodning av 28.10.2008 gjelder, nå er behandlet av kongen i statsråd.

Hvis utfallet blir at Sivilombudsmannen ikke kan behandle saken, får vi heller ingen etterprøvelse av om statsministerens kontor har unntatt dokumentet ut i fra et legitimt ønske om å verne saksbehandlingen, eller om det er andre hensyn som har vært avgjørende.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *