Full åpenhet om søkerlister i Nissedal kommune

I Nissdal kommune har man tatt offentlighetsloven på alvor. I forbindelse med ansettelsen av ny rådmann ble det allerede i utlysningsteksten opplyst at søkerlisten vil være offentlig. Ordføreren i kommunen sier til Vest-Telemark Blad at stillingen som rådmann er uforenelig med hemmelig søkerliste.

I Nissedal kommuen har man allerede nå tatt inn over seg de klare føringene om åpenhet rundt søkerlister som ligger i den nye offentlighetsloven. I forbindelse med ansettelsen av ny rådmann ble det allerede i utlysningsteksten opplyst at søkerlisten vil være offentlig. I et intervju med Vest-Telemark Blad sier ordfører Anne-Nora Oma Dahle at ?Eg veit at me i samband med rådmannsstillinga har mista ein potensiell god søkjar på grunn av kravet om offentleggjering. Likevel er det slik at denne stillinga er offentleg og det er kommunens øvste administrative leiar. Nett derfor kan me ikkje halde søkjarlista hemmeleg.?

I den nye offentlighetsloven, som trer i kraft fra årsskiftet, er offentlige etater pålagt å gjøre oppmerksom på i stillingsannonser at det i utgangspunktet gjelder offentlighet for søkerlister til offentlige stillinger. Dette framgår i § 25(2) 5pkt der det heter: «I utlysinga skal det gjerast oppmerksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.»
Den nye loven stiller videre krav om at det i vurderingen av om en søker skal unntas fra søkerlisten, skal legges vekt på om det er en stilling som det er knyttet særlig offentlig interesse til. Dette kravet ble tatt inn i loven helt bevisst for å skjerpe kravene til når man kan unnta navn fra offentlige søkerlister.

Les hele oppslaget i Vest-Telemark Blad.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *