Flaviusprisen 2023

Meld inn kandidater til Norsk Presseforbunds åpenhetspris  - Flavius-prisen 2023.

Forslag med begrunnelse (trenger ikke være lang) sendes på e-post til kristine.foss(a)presse.no.

Prisen er opprettet av styret i Norsk Presseforbund og skal gå til «enkeltpersoner, organisasjoner, forvaltningsorganer, institusjoner, bedrifter, journalister, redaktører eller redaksjoner som gjennom sitt arbeid eller frivillige innsats har bidratt til å fremme eller synliggjøre betydningen av åpenhet og innsyn og/eller bidratt til endring eller utvikling av regelverk eller praksis for åpenhet og innsyn i det norske samfunnet».

Fjorårets vinnere var seksjonsleder hos Oslo politidistrikt Runar Skarnes og operasjonsleder i Oslo politidistrikt Tore Solberg for arbeid med Oslo-piloten.

Tidligere prismottakere er blant andre Gjerdrum kommune (2022), FHI ved Camilla Stoltenberg (2021), Oslo tingrett og riksrevisor Per Kristian Foss. I tillegg har journalist Vegard Venli vunnet prisen for sin kamp for tilgang til aksjonærregisteret, politiker Bjørnar Moxnes gjennom Lindeberg-saken, journalist Tarjei Leer-Salvesen og Fædrelandsvennen for Innsyn.no, politimester Arnstein Nilssen i Nordmøre og Romsdal politidistriktJan Borgen ved Transparency InternationalNaturvernforbundet i Oslo og Akershus og journalist Per Anders Johansen.