Per Anders Johansen fikk Flaviusprisen

Journalist Per Anders Johansen fikk i dag Flaviusprisen for sin innsats for økt åpenhet i samfunnet.

Flaviusprisen er Norsk Presseforbunds pris som skal stimulere til økt åpenhet og innsyn i det offentlige. Hver høst deles den ut på Åpenhetstinget. I år gikk den til Per Anders Johansen, og begrunnelsen fra juryen var:

Selve Flaviusprisen går til en person som ikke bidrar til å gjøre det behagelig å være offentlige myndighet. Gjennom kreativ og systematisk jobbing med de muligheter offentleglova gir for åpenhet og innsyn og ikke minst, jobbing med forvaltningens postjournaler, har vedkommende avdekket saker av stor samfunnsmessig betydning. Saker som at det finnes 142 dokumenter ang. drapet på Martine Vik Magnussen, som familien aldri får se. Som at kritiske rapporter om dårlige veier, svak sykehusstyring og utstøting av arbeidslivet blir hemmeligholdt av de rødgrønne til etter valget.

I tillegg har prisvinneren vært et forbilde for andre åpenhetssøkende. Så tidlig som i 1995 satte vedkommende innsyn i på dagsorden gjennom sin artikkelserie i Aftenposten: ?unntatt offentlighet?, som dokumenterte at det foregår omfattende og systematisk hemmelighold i statsforvaltningen og at vår lovfestede plikt og rett til offentlighet og innsyn fortsatt har dårlige kår i Norge.

Denne journalisten er heller ikke redd for å kritisere egen bransje. Ved flere anledninger har han lagt fram tallbevis på at svært få journalister gidder å kreve innsyn, langt færre å klage. Dette bekrefter et engasjement utover egen sak og redaksjon.

En kan stille spørsmål om priser skal deles ut til folk som bare gjør jobben sin. Men det finnes i sannhet mange måter å gjøre jobben sin på. Ut over det som følger av enhver journalists arbeidsoppdrag, deler årets prisvinner også raust av sin kunnskap og sine metoder gjennom kurs og foredrag langt utover egen redaksjon. Ikke bare med kollegaer, men også med dem vi ønsker mer åpenhet fra. I tillegg bidrar vedkommende med dokumentasjon som gjør det mulig å påvise at det blir mer hemmelighold. For at viktige opplysninger blir holdt tilbake. For at åpenhet er viktig. Dette sammenfaller helt med det Flavius-prisen særlig verdsetter: Arbeid som bidrar til endring eller utvikling av regelverk eller praksis for åpenhet og innsyn i det norske samfunnet.

Det er derfor en glede å dele ut årets flavius til journalist i Aftenposten, Per Anders Johansen.

Juryen bestod av Anine Kierulf, UiO (leder), Alexander Øystå, redaktør i Vi Menn og Ståle Hansen, journalist i NRK.