Gjerdrum kommune vinner åpenhetspris

Årets vinner av Flavius-prisen går til Gjerdrum kommune, som viste stor åpenhet da de ble rammet av et enormt leirskred romjula 2020.

 

Virksomhetsleder i Gjerdrum kommune, Berit Adriansen mottok Norsk Presseforbunds åpenhetspris av juryleder Eirik Haugen, nestleder i Pressens Offentlighetsutvalg.

Juryens begrunnelse:

«Hvordan en organisasjon reagerer i en krise er på mange måter den virkelige testen på om den er reelt åpen eller ikke. Det er mange som skryter av at de er det i planer og strategidokumenter. Det er ikke alle som klarer å være det når krisen først inntreffer. Da har vi sett en rekke eksempler på organisasjoner som går i en slags forsvarsposisjon, som lukker seg, begrenser tilgangen til informasjon, blir redde for omdømmet og frykter at noen skal avsløre at de har gjort noe feil.

Årets pris går til en organisasjon som valgte å gjøre det motsatte. Som valgte å åpne seg opp for potensiell kritikk midt i en ekstrem krise. Men som også gjorde det mulig å finne ut hva som faktisk hadde skjedd i forkant av en alvorlig og tragisk hendelse.

Prisvinneren gikk ut på sine egne nettsider og sa at de ville ha full åpenhet. De sa at de trengte hjelp også fra allmennheten og media for å komme til bunns i saken, i tillegg til kommunen og det offentliges egne undersøkelser.

“Derfor gjør vi alt materiale tilgjengelig for alle som ønsker å se”, skrev de.

Årets prisvinner er Gjerdrum kommune, som en uke etter det tragiske kvikkleireskredet 30. desember 2020, varslet at de gjorde all dokumentasjon de hadde fra plan- og byggesaker fra området som er berørt av raset tilgjengelig så fort som mulig. De lovet full gjennomsiktighet i det som var gjort, og det som skulle gjøres videre.

Reaksjonen er svært prisverdig. Kommunen skjønte at dokumentasjonen på det de hadde gjort tilhørte hele samfunnet. Åpenheten har ført til kritiske oppslag i mediene, men også gitt noen svar og sørget for at det ikke har vært unødige feilaktige spekulasjoner. Det er en måte å håndtere en krise på som vi knapt har sett tidligere. Den er til inspirasjon og et skoleeksempel for alle andre organisasjoner som havner i kriser.»

Flavius-prisen er Norsk Presseforbunds åpenhetspris, og går til en person eller aktør som har utmerket seg ved å vise stor åpenhet eller fremragende arbeid for mer åpenhet og bedre innsynsmuligheter i Norge.

Juryen i 2021 bestod av Eirik Haugen, Hanne Wien og Anine Kierulf.

Gjerdrum kommune uttaler følgende til Norsk Presseforbund:

– Det var svært krevende arbeid for en liten kommuneadministrasjon å publisere så mye informasjon. Men det var viktig for oss å få alt ut i offentligheten, for å få all hjelp til å finne ut av hva som kunne ha skjedd. Derfor betyr det veldig mye for Gjerdrum kommune å motta denne prisen. Å bli sett for dette, betyr veldig mye for oss som jobbet med det, sier Berit Adriansen, leder for plan og bygg i kommunen.

– Hvorfor valgte dere å være så åpne?

– Vi var opptatt av at de berørte og offentligheten skulle få svar, og vi trengte hjelp til å finne ut av hva som kunne være årsaken og lære av det som er skjedd. Vi er tilhengere av åpenhet, og vi håper at åpenheten kan ha gitt noen av de berørte mulighet til å jobbe med det de ble utsatt for. Dette er offentlige dokumenter, det er ikke noe kommunen eier alene. Kommunen er til for innbyggerne, og dette er deres felles eiendom, sier Adriansen.

Her kan du se opptak av seminaret med prisutdeling helt til sist.

Kontaktinfo
Eirik Haugen, juryleder og ansvarlig redaktør i Østlands-Posten
951 11 410

Berit Adriansen, leder for plan og bygg i Gjerdrum kommune
Berit.Adriansen2@gjerdrum.kommune.no
414 62 584

Andre tidligere vinner er blant annet:

  1. Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet
  2. Riksrevisor Per-Kristian Foss
  3. Journalist Vegard Venli
  4. Rødt-leder Bjørnar Moxnes
  5. Journalist Tarjei Leer-Salvesen og Fædrelandsvennen
  6. Politimester Arnstein Nilssen i Nordmøre og Romsdal politidistrikt
  7. Jan Borgen ved Transparency International
  8. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
  9. Lillesand kommune
  10. Journalist Per Anders Johansen