Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Relevante avgjørelser og uttalelser til § 23

Statsforvalteren i Trøndelags sak 2021/4763 – Bodø 2024 – det er ikke anledning til avtale seg vekk fra offentleglova, redsel for søksmål er ikke unntaksgrunn, samt om minumumskrav til begrunnelse for avslag

Sivilombudets sak 2021/2532 – Innsyn i dokumenter om utbyggingsprosjektet – innsyn i verditakst o.l. i takstrapporter kan ikke skade Bane NORs forhandlingsposisjon. Forventningen til at offentlige organer kjøper og selger til markedsverdi, gjør at det foreligger tungtveiende grunner for at det gis innsyn i det faglige grunnlaget for fastsettelsen av kjøpesummen.

Tilbake til "Klag på 1-2-3"