Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Offl. § 9 (sammenstilling) – relevante avgjørelser og uttalelser

Fylkesmannen i Oslo og Viken (nå statsforvalteren), sak 2020/15827 – Sammenstilling etter § 9 kan gjøres for eksempel ved skjermdump.

Felles klagenemd (i høyere utdanning), sak 20/00928 – GDPR er ikke til hinder for innsyn etter offentleglova

Sivilombudets sak 2018/3678 – Innsyn i postjournal (offentleglova § 9 begrenser ikke hovedregelen om innsynsrett i journaler)

Sivilombudets sak 2019/3483 – Innsyn i sammenstilling av opplysninger om politiets responstid (verken kvalitetskontroll av dataene eller taushetspliktvurderinger inngår i vurderingen av om sammenstillingen kan gjøres med enkle fremgangsmåter)

Sivilombudets sak 2019/3486 – Innsyn i operasjons- og lydlogg fra Oslo politidistrikt

Sivilombudets sak  2020/845 – Innsyn i en sammenstilling av opplysninger om et forsvarsvåpen

Sivilombudets sak 2014/2291 – Innsyn i en sammenstilling av opplysninger fra politiets straffesaksregister (Politidirektoratet skulle ha sørget for at det ble etablert en sammenstilling av de opplysningene det var bedt om innsyn i før innsynsspørsmålet ble vurdert, for å sikre en forsvarlig vurdering)

Se også: Søkbar oversikt over Sivilombudets uttalelser

Tilbake til "Klag på 1-2-3"