Tilbake til "Klag på 1-2-3"

Offl. § 14 – relevante avgjørelser og uttalelser

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (nå statsforvalteren) sak 2009/6554 – om det var reelt og saklig behov for å unnta opplysninger fra innsyn. 

Sivilombudets sak 2020/2031 – Spørsmål om referat er organinternt (når referatet er sendt fra utvalget til rådgiverne og i tillegg til Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet, har det mistet sin organinterne karakter, og kan ikke unntas etter § 14 første ledd)

Sivilombudets sak 2020/1262 – Innsyn i interne dokumenter – merinnsyn – krav til begrunnelse m.m (begrunnet tvil – krav om ny vurdering)

Sivilombudets sak 2019/4043 – Lokalisering av eldreombud (om nødvendighetsvilkåret)

Sivilombudets sak 2019/109 – Innsyn i powerpoint-presentasjon (mye taler for at presentasjonen må anses for å være sendt ut av organet)

 

Tilbake til "Klag på 1-2-3"