Epostbehandling i et offentlig styre

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Epostbehandling i et offentlig styre

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16213 Svar
   Robin
   Gjest

   Hei!

   Et styre i en offentlig virksomhet viderebehandler en sak, som tidligere har gått for åpne dører, over e-post. Dette for å få en rask avklaring. Jeg krever innsyn i denne epostutvekslingen, men får avslag iht. § 14-1.

   Jeg mener dette ikke ikke lenger er saksforbereding, men faktisk saksbehandling.

   Noen gode klageargumenter?

  • #17636 Svar
   Kristine Foss
   Gjest

   Hei!

   Ut i fra dine opplysninger er det ikke mulig å si helt klart om dette er interne dokumenter som kan unntas, men jeg vil absolutt anbefale deg å klage. Du finner utkast til klagebrev her: http://presse.no/offentlighet/klag-pa-1-2-3/ Klagebrev nr 25 omhandler interne dokumenter etter § 14. Ta ut det som passer din sak herfra. Du bør særlig fremheve plikten til å utøve merinnsyn – dvs en avveining mellom de hensyn som taler for hemmelighold av hensyn til en god saksbehandling, opp mot hensynet til offentlig innsyn. Kjenner du mer til innholdet i saken, bør du bruke dette for å argumentere for hvorfor det er viktig med innsyn i denne saken. Innsyn på et tidlig tidspunkt før det er fattet noen vedtak vil jo ofte styrke saken fordi det kan bidra til at flere hensyn og argumenter kommer fram, som ikke ville ha kommet fram ved en lukket saksbehandling.

   Lykke til!

Ser 1 svar tråd
Svar til: Epostbehandling i et offentlig styre
Din informasjon: