Saker arkiv: 2008

2008

august

Sak 059/08

Ikke brudd på god presseskikk

Norsk sau og geit v. generalsekretær Lars-Erik Wallin mot NRK

Sak 128/08

Ikke brudd på god presseskikk

Bjørn Hildan mot Finansavisen

Sak 126/08

Kritikk

Kaupthing Bank v. juridisk dir. Håvard Vikse mot Dagens Næringsliv

Sak 117/08

Brudd på god presseskikk

Dyrevernalliansen v. juridisk rådgiver Live Kleveland mot Bondebladet

Sak 112/08

Brudd på god presseskikk

Advokat Per Danielsen mot Finansavisen

Sak 111/08

Ikke brudd på god presseskikk

Bernt Ohna mot Kragerø Blad Vestmar

Sak 104/08

Brudd på god presseskikk

NN mot Porsgrunns Dagblad

Sak 103/08

Ikke brudd på god presseskikk

Konstali Helsenor v. daglig leder Steinar Kristiansen mot Nordlys

Sak 101/08

Ikke brudd på god presseskikk

Jens-Otto Jensen mot Moss Avis

Sak 096/08

Brudd på god presseskikk

Tor Erling Staff mot Verdens Gang

Sak 087/08

Kritikk

Forsvarsstaben v. major Jannicke Gerner Bjerkås mot NRK

Sak 086/08

Ikke brudd på god presseskikk

Gunhild Johansen mot Bladet Tromsø

Sak 079/08

Brudd på god presseskikk

Konstali Helsenor v. daglig leder Steinar Kristiansen mot Aftenposten