To lokalaviser felt av PFU

I PFUs siste møte i år konkluderte utvalget med at Sunnhordland og Oppland Arbeiderblad har brutt god presseskikk. De ble felt på henholdsvis VVP 4.4 og 4.14.

PFU hadde ti saker som har gjennomgått full behandling til vurdering i årets siste møte. Åtte av sakene ble behandlet for åpent kamera , og slik konkluderte utvalget:

Sak 119/20 – Per Sjong Larsen ved adv. Steingrim Wolland mot Verdens Gang – IKKE BRUDD
Sak 125/20 – Afzzaul Ghauri ved adv. Steingrim Wolland mot Verdens Gang – IKKE BRUDD
Sak 131/20 – Advokatfirmaet Hammervoll Pind mot Kapital – IKKE BRUDD
Sak 157/20 – Christian Tybring-Gjedde mot Bergens Tidende – IKKE BRUDD
Sak 170/20 – Dmitry Konovalov mot Aftenposten ­– IKKE BRUDD
Sak 180/20 – Reinert Svanberg mot Sunnhordland – BRUDD (4.4)
Sak 151/20 – Søndre Land kommune mot Oppland Arbeiderblad – BRUDD (4.14)
Sak 155/20 – Kari Breirem mot Kapital – IKKE BRUDD

Følgende to saker ble behandlet lukket:

Sak 149/20 – Adv. Elden pva klient mot Verdens Gang IKKE BRUDD
Sak 196/20 – NN mot Tidens Krav IKKE BRUDD (etter en samlet vurdering)

For øvrig tok PFU stilling til flere saker som var innstilt på «ikke brudd» etter en forenklet behandling, der tilsvar ikke var innhentet fra partene. PFU vedtok alle innstillingene.

Neste møte i PFU er onsdag 27. januar 2021.