Opptak: Etikk når det smeller – og etterpå

Ti år etter 22. juli-terroren inviterte Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund til seminar i samarbeid med Pressens hus. Opptak av seminaret finner du her.

Hvordan rapportere fra kriser og katastrofer samtidig som hensynet til ofre og pårørende ivaretas? Og hvordan ivaretar vi journalister som er på jobb når det smeller?

 

Program:

09:15-10:00 Erfaringene fra medienes møte med Utøya-ungdommen

Samtale mellom Kamzy Gunaratnam, varaordføreren i Oslo som var AUF-er på Utøya 22. juli, Kadafi Zaman som dekket terrorhandlingene som journalist for TV 2 og Siri Thoresen, forskeren som ledet studien av hvordan ungdommen opplevde møtet med mediene etter 22. juli for Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS).

10:15-11:00 Medienes samfunnsoppdrag, innsatspersonellets rolle og hensynet til ofrene

Medienes oppgave er å informere befolkningen om hva som har skjedd og å ha et kritisk blikk på innsatsen som ytes av de som har som jobb å håndtere krisen. For overlevende, pårørende og innsatspersonell kan mediedekningen være en tilleggsbelastning. Markeringen av merkedager som den vi står overfor 22. juli kan bidra til retraumatisering av de rammede.
Hvordan skal mediene balansere hensynet til befolkningen, de som ble rammet og de som var på jobb for å hjelpe?
Deltakere: nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2, forskningsleder Grete Dyb ved NKVTS og tidligere journalist og beredskapsrådgiver i NHO, Lars Magne Hovtun.

11:15-12:00 Slik møter vi ofre og pårørende og slik håndterer vi selv å stå midt i krisen

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, presenterer utkast til en veileder for hva redaksjoner og journalister bør tenke på i møte med personer som er rammet av kriser eller katastrofer.
Trond Idås, rådgiver i Norsk Journalistlag, presenterer utkast til veileder for hvordan redaktører og journalister bør følge opp hverandre for å bearbeide sterke inntrykk etter denne typen hendelser.

Svein Tore Bergestuen var møteleder.

Her er arrangementet på facebook.