Saksliste til PFU-møte

Tirsdag 19. desember har Pressens Faglige Utvalg (PFU) sitt siste møte.

Saker med full behandling:

Sak 147/17 – Sogndal kommune mot Sogn Avis

Sak 199/17 – Frognmarkas Venner mot Akershus Amtstidende

Sak 210/17 – Nidarosa Media AS mot Rørosnytt

Sak 211/17 – Nidarosa Media AS mot Malviknytt

Sak 215/17 – Nidarosa Media AS mot Arbeidets Rett

Sak 038ABC/17 – A: NN, B: Bente Stolpestad, C: NN mot Tidsskrift for Norsk psykologforening

Sak 144/17 – NN mot Nettavisen

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider.

Tirsdagens møte starter kl. 9.30.