PFUs uttalelser i Dr. Eide-klagene

Pressens Faglige Utvalg var mandag 22. juni 2015 samlet for å vurdere klagen fra Anders Cappelen på vegne av professor og overlege Per Kristian Eide.

Utvalget konkluderte med brudd på god presseskikk, noe som ble kommunisert ut på pressekonferansen  samme dag. Nå er hele PFUs uttalelse publisert i vår PFU-base. Les den her. 

Også tre, i all hovedsak, sitatsaker ble vurdert. Her ble det konkludert med brudd mot Aftenposten fordi avisen skulle redigert eller fjernet én leserkommentar under en nettartikkel. NTB ble felt for brudd på god presseskikk fordi det ikke ble utøvd god nok kontroll på opplysningen som gjaldt «den tredje pasienten». Bergens Tidende gikk imidlertid fri.

Også disse tre uttalelsen ligger nå i PFU-basen:

Aftenposten
NTB
Bergens Tidende