PFUs saksliste til 27. september

Tirsdag 27. september møtes Pressens Faglige Utvalg (PFU) til et nytt møte. Nedenfor finner du saker til behandling.

Sak 146/16 – NN mot Adresseavisen
Sak 147/16 – NN mot Universitetsavisa
Sak 155/16 – Höegh Capital Partners mot Aftenposten
Sak 170/16 – Mina Ghabel Lunde mot Medier24
Sak 171/16 – Mina Ghabel Lunde mot VG
Sak 172/16 – Mina Ghabel Lunde mot NRK
Sak 173/16 – Mina Ghabel Lunde mot Morgenbladet
Sak 177/16 – Mina Ghabel Lunde mot P4
Sak 178/16 – Mina Ghabel Lunde mot TV 2
Sak 179/16 – Mina Ghabel Lunde mot Bergens Tidende
Sak 180/16 – Mina Ghabel Lunde mot NTB
Sak 188/16 – Sarpsborg kommune mot Byavisa Sarpsborg
Sak 189/16 – Kjetil Tandberg m.fl. mot Fædrelandsvennen
Sak 194/16 – Adv. Tore Leiros pva klient mot iTromsø
Sak 216/16 – NN mot Ryfylke

I løpet av PFUs møte behandles også klagesaker med forslag om:
Forenkling (klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk»). Avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller saken ligger utenfor PFUs område). Henleggelse (manglende medvirkning fra klager). Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget. Enkelte ganger vil det også være spørsmål om behandling av saker.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører behandlingen av noen av sakene direkte via sine nettsider. Følgende saker blir overført:

Sak 170/16 – Mina Ghabel Lunde mot Medier24
Sak 171/16 – Mina Ghabel Lunde mot VG
Sak 172/16 – Mina Ghabel Lunde mot NRK
Sak 173/16 – Mina Ghabel Lunde mot Morgenbladet
Sak 177/16 – Mina Ghabel Lunde mot P4
Sak 178/16 – Mina Ghabel Lunde mot TV 2
Sak 179/16 – Mina Ghabel Lunde mot Bergens Tidende
Sak 180/16 – Mina Ghabel Lunde mot NTB
Sak 188/16 – Sarpsborg kommune mot Byavisa Sarpsborg

Tirsdagens møte starter som vanlig kl. 9.30, og sendingen starter samtidig.