PFUs saksliste

Onsdag 28. august 2019 er det nytt møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Sakslista ser slik ut:

Åpne saker:
Sak 294/19 – Soheila Yalpani pva. Danny Hayes mot Bodø Nu
Sak 041/19 – Lars Christian Beitnes mot Dagens Næringsliv
Sak 053/19 – Anne-Margrete Bollmann mot Tidsskriftet Brannmannen
Sak 099/19 – Sofie mot Verdens Gang
Sak 105/19 – Neshagen mot Bygdeposten
Sak 109/19 – Estate Media mot Faktisk

Lukkede saker:
Sak 035/19 – NN og ZZ mot Dagbladet
Sak 036/19 – NN og ZZ mot NRK
Sak 040/19 – NN mot Verdens Gang
Sak 064/19 – NN mot Journalisten
Sak 094/19 – NN mot Klassekampen
Sak 077/19 – NN mot Sunnhordland
Sak 100/19 – NN mot Åndalsnes Avis

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget. Klager som mangler samtykke og/eller er foreldet blir referert for utvalget. Det samme med klager mot publikasjoner som ikke er en del av PFU-ordningen.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. Tilhørere som ønsker å være til stede under åpent møte, skal gi sekretariatet beskjed om dette på forhånd.

Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av de åpne sakene direkte via sine nettsider. Sendingen starter kl 9.30  og vil starte med PFUs behandling av sak 099/19 – Sofie mot Verdens Gang.