PFUs møte 18. februar 2016

Torsdag 18. februar møtes Pressens Faglige Utvalg (PFU) til møte. Sakslista teller elleve saker.

Saker med forslag til uttalelse:

Sak 282/15 – Adv. Bore pva Rolf-Cato Raade mot Avisa Nordland

Sak 284/15 – Per Kristian Eide mot TV 2

Sak 340/15 – Forsvarsbygg mot Telemarksavisa

Sak 342/15 Odd Kalsnes mot Nettavisen

Sak 344/15 – NN mot Hamar Arbeiderblad

Sak 365/15 – NN mot Aftenposten (Osloby)

Sak 368/15 – NN mot TV 2

Sak 375AB/15- Johan Ailo Kalstad (A), Nils Johan Heatta (B) mot Ságat

Sak 384 AB/15 – Kyrre Lien (A), Eskil Wie Furunes (B) mot Aftenposten (A-magasinet)

Sak 391/15 – NN mot iFinnmark (Finnmark Dagblad)

Sak 020/16 – Ole Valaker mot Gjengangeren

 

I løpet av PFUs møte behandles også klagesaker med forslag om: Forenkling (klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på et «ikke brudd på god presseskikk»). Avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område).
Henleggelse (manglende medvirkning fra klager). Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører behandlingen av tre av sakene direkte via sine nettsider.

Torsdagens møte starter kl.9.30, og sendingen starter samtidig.