PFU-statistikken 2018: Rekordmange 3.2-fellelser

Brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, kravet om kildebredde og kontroll av opplysninger, topper statistikken til PFU, Pressens Faglige Utvalg, i 2018. Hele 30 ganger ble mediene felt på dette punktet, sammenlignet med 14 fellelser i 2017.

– Folk er opptatt av at det som publiseres er korrekt, og mange benytter seg av klageretten når de mener mediene er ensidige eller ikke har sjekket opplysningene godt nok, sier leder av PFU, Alf Bjarne Johnsen.

Punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten pålegger mediene å være kritisk i valg av kilder, og å kontrollere at opplysninger som gis er korrekte. «Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder», heter det videre.

PFU legger i dag frem statistikken etter 11 PFU-møter i 2018. PFU avga 122 uttalelser.

Punkt 4.14, den samtidige imøtegåelsesretten, har i en årrekke vært på topp i brudd-statistikken. I 2018 ble mediene felt 21 ganger på dette punktet, mot 23 ganger i 2017.

Antall klager øker

PFU mottok flere klager i 2018 enn året før. Antall behandlede saker har også økt. Det samme har antall uttalelser. Andelen fellelser har imidlertid sunket noe. I fjor var denne på 64%, i år på 57%.

– Vi har et økende antall klager fra publikum. Det må leses som et tegn på at det er høye forventinger til journalistikken, sier Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund.

Utenfor PFU-ordningen

Nytt av året har vært en endring i PFUs vedtekter som nå lyder slik: «Alle redaktørstyrte medier som er tilknyttet Norsk Presseforbund kan klages inn til PFU.» Dette ble innført i mars 2018, og PFU har avvist behandling av 28 klager som følge av det nye vedtaket. Av lista på 152 redaksjoner som har vært innklaget, er 23 redaksjoner ikke tilknyttet ordningen pr. 31.12.2018.

TV 2 felt flest ganger

TV 2 er det mediet som er felt flest ganger i 2018, med tre konklusjoner om brudd og to med kritikk.

Tidens Krav pådro seg to brudd og én kritikk, Avisa Nordland ett brudd og to kritikk, mens Aftenposten og Nordlys brøt god presseskikk to ganger.

Forenklede saker, avvisninger og minnelige ordninger

Mange klager til PFU får såkalt forenklet behandling. Det innebærer at PFU-sekretariatet innstiller på «ikke brudd på god presseskikk», uten at det hentes inn tilsvar fra partene. Det skjer i saker der sekretariatet mener det er åpenbart at klagen ikke vil føre frem. I 2018 ble 151 klager forenklet.

158 klager ble avvist av ulike grunner, som at de var foreldet, manglet samtykke fra berørt part eller lå utenfor PFUs område.

39 klager ble løst gjennom minnelig ordning mellom klager og redaksjon, som er en sterk økning fra året før da tallet var 27.

7 klager ble trukket uten slik minnelig ordning.

(Word) statstikken 2018 til utdeling
PFU-uttalelser i 2018

Kontakt:

Leder i Pressens Faglige Utvalg, Alf Bjarne Johnsen: 905 58 560

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen: 926 00 109