PFU-møte tirsdag 24.03.2015

Tirsdag 24. mars 2015 samles Pressens Faglige Utvalg (PFU) til nytt møte. Tretten saker skal ha full behandling.

Saker med full behandling:

Sak 275/14 – Adv. Tony A. Vangen pva. klient mot Dagbladet
Sak 017/15 – Jens Barland/Vegard Venli mot Det Nye
Sak 001/15 – Geir Eik mot Østlandets Blad
Sak 046/15 – Nils Ole Oftebro mot Finansavisen
Sak 076/14 – Adv. Ingrid Vesterhus Høyte pva. klienter mot Akershus Amtstidende
Sak 398/14 – Harald Klungtveit mot VG
Sak 388/14 – Synnøve og Herman Hansen mot iTromsø
Sak 047/15 – Helene Fredriksen Hyttan mot Namdalsavisa
Sak 024ab/15 – Sandefjord Soul Children og John Haugland mot Sandefjords Blad
Sak 003/15 – John-Erik Ågotnes mot Bergens Tidende
Sak 015/15 – Ole Christian Foss mot Icing
Sak 286/14 – Stine Margrethe Olsen mot Porsgrunns Dagblad
Sak 044/15 – NN mot VG

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Se vår ordliste her.

Åpenhet i PFU

Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.

De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV

Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider.

Sakene som overføres er:
Sak 398/14 – Harald Klungtveit mot VG
Sak 017/15 – Jens Barland/Vegard Venli mot Det Nye
Sak 046/15 – Nils Ole Oftebro mot Finansavisen

Tirsdagens møte starter kl. 9.30 og sendingen starter samtidig.

Les mer om PFU her