PFU-møte 30. april

Tirsdag 30. april er det nytt møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Her er sakslista.

Saker med full behandling

Åpne saker :

  1. Sak 224/18 – Jan Larsen mot Hamar Arbeiderblad
  2. Sak 285/18 – AniCura Gjøvik v/kommunikasjonsansvarlig Sasja Rygg mot Oppland Arbeiderblad
  3. Sak 292/18 – Johannes R. Johansen mot Vårt Land
  4. Sak 008/19 – Per Harald Aronsen, Fresh bar & restaurant mot iFinnmark/Finnmark Dagblad
  5. Sak 020/19 – Installatør Witzø AS mot Bodø Nu
  6. Sak 024/19 – Sydvaranger AS mot Sør-Varanger Avis
  7. Sak 031/19 – Jan Kvalbein mot Avisen Agder
  8. Sak 042/19 – Go-Ahead Norge AS mot Klassekampen

Lukkede saker:

9. Sak 023/19 – NN mot NRK

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. Tilhørere som ønsker å være til stede under åpent møte, skal gi sekretariatet beskjed om dette på forhånd.

Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av de åpne sakene direkte via sine nettsider. Sendingen starter kl 9.30 .