PFU-møte 29. august 2018

Onsdag 29. august samles Pressens Faglige Utvalg (PFU) til møte. Sakslista finner du her.

Saker med forslag til uttalelse:

Åpne saker:
Sak 036/18 – Broadnet AS mot NRK
Sak 040/18 – Orange Helse AS mot Aftenposten
Sak 041/18 – Orange Helse AS mot Bergens Tidende
Sak 042/18 – Orange Helse AS mot Stavanger Aftenblad
Sak 043/18 – Orange Helse AS mot Fagbladet
Sak 044/18 – Orange Helse AS mot Fri Fagbevegelse
Sak 074/18 – Helse Nord RHF mot Nordlys
Sak 079/18 – Ny Tid mot Faktisk
Sak 090/18 – Frank Steinsvik mot Lillesands-Posten
Sak 125/18 – NN mot Eidsvoll Ullensaker Blad

Lukkede saker:
Sak 075/18 – Adv Per Danielsen pva klient mot Raumnes

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. De sakene som står oppført på sakslista som åpne kan alle komme for åhøre på.

Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider.

Følgende saker blir overført:

Sak 036/18 – Broadnet AS mot NRK.
Sak 040/18 – Orange Helse AS mot Aftenposten
Sak 079/18 – Ny Tid mot Faktisk

Onsdagens møte starter kl. 9.30.