PFU-møte 27. mars

Onsdag 27. mars er det nytt møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Her er sakslista.

Saker med full behandling

Åpne saker – alle streames:

Sak 253/18 – Markus Andreassen pva. overleger ved Avdeling for klinisk patologi, Drammen sykehus mot NRK

Sak 260/18 og 261/18 – Erik A. Grahl-Madsen mot Bergens Tidende og Aftenposten (likelydende publisering)

Sak 274/18 – Bergensklinikken mot Bergensavisen

Sak 283AB/18 – Berit Helberg (A) og Jan Luneborg (B) mot Gudbrandsdølen Dagningen

Sak 284/18 – Vesterålen Online (VOL) mot Bladet Vesterålen

Sak 286/18 – Tora-Liv Thorsen med fl. mot Sandnesposten

Sak 291/18 Andrine Bruland mot Fanaposten

Sak 003/19 – Johnny Hansen, ordfører i Brønnøy kommune, og kommunestyre-representant Paul Birger Torgnes mot Helgelands Blad

Sak 027/19 – NN mot Moss Avis

Lukkede saker:

Sak 273/18 – NN mot Josimar

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. Tilhørere som ønsker å være til stede under åpent møte, skal gi sekretariatet beskjed om dette på forhånd.

Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av de åpne sakene direkte via sine nettsider.

Sendingen starter kl 9.30 .