PFU-møte 27. februar

Onsdag 27. februar er det nytt møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Her finner du sakslista.

Saker med full behandling

Åpne saker:
Sak 255-18 –  Maison Malou AS ved Stine Steen mot Bonytt
Sak 251/18 – Rune Olsø mot Adresseavisen
Sak 233-18 – Medpalett AS mot NRK (FBI)

Lukkede saker:
Sak 049/18 – Forandringsfabrikken mot Fædrelandsvennen
Sak 132AB/18 – A: Rogaland statsadvokatembeter B:Barneombudet mot NRK
Sak 133/18 – Rogaland statsadvokatembeter mot Haugesunds Avis
Sak 134/18 – Rogaland statsadvokatembeter mot Tidsskrift for Norsk Psykologforening
Sak 241/18 – Advokat Kim Ellertsen pva. klient mot Fredriksstad Blad
Sak 242/18 – Advokat Kim Ellertsen pva. klient mot Nettavisen
Sak 244/18 – Advokat Kim Ellertsen pva. klient mot NTB
Sak 267/18 – NN mot Askøyværingen

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. Tilhørere som ønsker å være til stede under åpent møte, skal gi sekretariatet beskjed om dette på forhånd.

Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider. Sendingen starter kl 9.30 .