PFU-møte 26. september 2018

Onsdag 26. september samles Pressens Faglige Utvalg (PFU) til møte. Sakslista finner du her.

Saker med forslag til uttalelse:

Åpne saker:
Sak 046/18 – Lars Birkelund mot NRK
Sak 095/18 – NN mot Østlands- Posten
Sak 116/18 – Jan Helge Yannis Messell mot TV 2
Sak 131/18 – Didrik Rommen Olsen mot Dagens Næringsliv
Sak 141/18 – Ketil Østvold mot Tønsbergs Blad
Sak 154/18 – Adv. Jan Fredrik Sand pva Vita Pura AS mot TV 2
Sak 167/18 – Leiv Sem mot Steinkjer-Avisa
Lukkede saker:
Sak 062/18 – NN mot Oppland Arbeiderblad
Sak 107/18 – Adv. Carl K. Rieber-Mohn pva klient mot TV 2
Sak 108/18 – NN mot Tidens Krav
Sak 151/18 – NN mot Fremover

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. De sakene som står oppført på sakslista som åpne kan alle komme for åhøre på.

Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider.

Følgende saker blir overført:

Sak 095/18 – NN mot Østlands-Posten
Sak 131/18 – Didrik Rommen Olsen mot Dagens Næringsliv
Sak 141/18 – Ketil Østvold mot Tønsbergs Blad
Sak 116/18 – Jan Helge Yannis Messell mot TV 2

Onsdagens møte starter kl. 9.30 og finner sted på OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akserhus).