PFU-møte 23. januar

Onsdag 23. januar samles Pressens Faglige Utvalg (PFU) til møte. Ni saker skal opp til full behandling. Her ser du hvilke.

Saker med full behandling

Åpne saker (alle streames):

  1. Sak 031/18 – Bjørn Viggo Nilsen mot Demokraten
  2. Sak 202/18 – Styret i Gaisi språksenter i Tromsø ved styreleder mot iTromsø
  3. Sak 211/18 – Geir Wiknes mot Gudbrandsdølen Dagningen
  4. Sak 231/18 – Oslo Skin Lab mot TV 2
  5. Sak 234/18 – Greenpeace mot NRK
  6. Sak 254/18 – Esval Miljøpark mot Raumnes
  7. Sak 277/18 – Elise Embla Scheele mot Fredriksstad Blad

Lukkede saker:

  1. Sak 159/18 NN mot Bergensavisen
  2. Sak 161/18 NN mot Folkebladet

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. Tilhørere som ønsker å være til stede under åpent møte, skal gi sekretariatet beskjed om dette på forhånd.

Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider. Sendingen starter kl 9.30 og syv saker vil streames.