PFU-møte 19. juni 2018

Tirsdag 19. juni samles Pressens Faglige Utvalg (PFU) til møte. Sakslista finner du her.

Saker med forslag til uttalelse:

Sak 266/17 – Adv. John Chr. Elden pva klient mot TV 2
Sak 006/18 – Orange Helse AS mot Klassekampen
Sak 013/18 –Sven Jarle Knoll mot Motor
Sak 014/18 – Sven Jarle Knoll mot Fredriksstad Blad
Sak 052/18 – Sven Jarle Knoll mot Moss Avis
Sak 053/18 – Sven Jarle Knoll mot Akershus Amtstidende
Sak 054/18 – Sven Jarle Knoll mot Sarpsborg Arbeiderblad
Sak 056/18 – Sven Jarle Knoll mot Smaalenenes Avis
Sak 057/18 – Sven Jarle Knoll mot Østlandets Blad
Sak 058/18 – Sven Jarle Knoll mot Porsgrunns Dagblad
Sak 059/18 – Sven Jarle Knoll mot Drammens Tidende
Sak 017AB/18 – A: Liv Anne Moss og B: Paula E Lunderbye mot Glåmdalen
Sak 020/18 –  NN og XX mot Avisa Nordland
Sak 051/18 – Gry Johanne Johanin mot Jarlsberg
Sak 078/18 – Voss Skiskyttarlag mot Dagens Næringsliv
Sak 082/18 – NN mot Bodø Nu
Sak 092/18 – NN mot Harstad Tidende
Sak 103/18 – Kjell Ingvaldsen mot Dagbladet

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider.

  1. Sak 266/17 – Adv. John Chr. Elden pva klient mot TV 2
  2. Sak 006/18 – Orange Helse AS mot Klassekampen
  3. Sak 078/18 – Voss Skiskyttarlag mot Dagens Næringsliv
  4. Sak 103/18 – Kjell Ingvaldsen mot Dagbladet

Tirsdagens møte starter kl. 9.30.