Nytt møte i PFU

Tirsdag 27. januar er det nytt møte Pressens Faglige Utvalg (PFU). Det blir årets første møte og 15 saker skal diskuteres.

Saker med full behandling:

Sak 206/14 – H&M Norge mot Verdens Gang

Sak 207/14 – H&M Norge mot E24

Sak 255/14 – Elina Melteig pva iGEM-laget mot Universitas

Sak 268/14 – Sindre Olav Sagdal mot Østlendingen

Sak 282/14 – Gatejuristen pva klient mot Verdens Gang

Sak 323/14 – NN m fl mot Adresseavisen

Sak 324/14 – NN m fl mot Arbeidets Rett

Sak 326/14 – NN m fl mot Nea Radio

Sak 325/14 – NN m fl mot Trav og Galopp-nytt

Sak 335/14 – Vennesla legesenter mot Vennesla Tidende

Sak 336/14 – Jan Guldahl mot Adresseavisen

Sak 342/14 – Adv. Cathrine Grøndahl pva klient mot Dagbladet

Sak 344/14 – NN mot TV 2

Sak 348/14 – Christopher Lejonberg mot Varden

Sak 381/14 – Adv. Tom Ovesen pva klient mot Harstad Tidende

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariet har forelått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Se vår ordliste her.

Åpenhet i PFU

Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.

De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV

Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider.

Sakene som overføres er:


348/14 – Christopher Lejonberg mot Varden
206/14 – H&M Norge mot Verdens Gang
207/14 – H&M Norge mot E24
255/14 – iGEM-laget mot Universitas

Tirsdagens møte starter kl. 9.30 og sendingen starter samtidig.

Les mer om PFU her