Her er de nye endringene i Vær Varsom-plakaten

Styret i Norsk Presseforbund (NP) vedtok fredag 4. desember 2020 følgende endringer i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Fem punkter i plakaten er vedtatt endret. Ett punkt (3.9) gjenstår det enighet om. Endringene trer ikke i kraft før alle punktene er vedtatt. Det vil si på nyåret 2021.

Her er de nye endringene i VVP:

3.1

Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det er i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson. Kilder bør som hovedregel ikke få fremsette negative personkarakteristikker anonymt.

3.3

Det er god presseskikk å klargjøre premissene i kontakten med kilder. Hvis det inngås avtale om sitatsjekk, bør det gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke frister som gjelder. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.

3.6

Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet har ingen rett til å få utlevert upublisert materiale.

3.7

Kilder skal gjengis korrekt. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Ingen kilder har krav på å bli gjengitt i sin helhet.

3.8

Hvis det er avtalt sitatsjekk, skal denne primært bidra til å sikre at kilden er gjengitt korrekt og til korrigering av faktiske feil. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale.

—-

Plakaten og punktene slik de står i dag, kan du lese her. Denne gjelder frem til endringene trer i kraft, på nyåret 2021.

 Nye vedtekter for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Styret i Norsk Presseforbund vedtok fredag nye vedtekter for PFU. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette til uka.