Fire felt av PFU

Fire klagere fikk medhold av PFU i april. Fellelsene gjaldt tittelbruk, redaksjonell dobbeltrolle, opplysningskontroll og kildebruk.

Utvalget vurderte totalt ni saker som har gjennomgått full behandling, og ti saker med forenklet innstilling.

I sakene som har gjennomgått full behandling, konluderte PFU slik:

  1. Sak 224/18 – Jan Larsen mot Hamar Arbeiderblad – IKKE BRUDD
  2. Sak 285/18 – AniCura Gjøvik v/kommunikasjonsansvarlig Sasja Rygg mot Oppland Arbeiderblad – KRITIKK (4.4)
  3. Sak 292/18 – Johannes R. Johansen mot Vårt Land – IKKE BRUDD
  4. Sak 008/19 – Per Harald Aronsen, Fresh bar & restaurant mot iFinnmark/Finnmark Dagblad – IKKE BRUDD
  5. Sak 020/19 – Installatør Witzø AS mot Bodø Nu – BRUDD (3.2)
  6. Sak 024/19 – Sydvaranger AS mot Sør-Varanger Avis – BRUDD (2.2)
  7. Sak 031/19 – Jan Kvalbein mot Avisen Agder – IKKE BRUDD
  8. Sak 042/19 – Go-Ahead Norge AS mot Klassekampen – KRITIKK (4.13)
  9. Sak 023/19 – NN mot NRK – IKKE BRUDD

Uttalelsene (begrunnelsene for konklusjonene) blir publisert i PFU-basen.

Andre saker
Blant sakene som har vært gjenstand for forenklet saksbehandling, vedtok PFU innstillingen som konkluderer med «ikke brudd» i alle sakene, bortsett fra i én sak.

For øvrig ble utvalget orientert om saker som er løst i minnelighet, trukket eller avvist (av ulike formelle årsaker).

Neste møte i PFU er 22. mai 2019.