Fem felt

PFU konkluderte med presseetiske overtramp i fem saker. Det var lagt opp til vurdering av tolv saker som har gjennomgått full behandling. Tre av sakene måtte imidlertid utsettes.

Saker som ble streamet av Journalisten.no:
Sak 123/18 – Berit Reiss-Andersen mot Kapital – KRITIKK (4.14)
Sak 124/18 – Sarpsborg Kommune mot Sarpsborg Arbeiderblad – BRUDD (3.2, 4.4)
Sak 135/18 – Norsalmon AS mot Firda – IKKE BRUDD
Sak 173/18 – Øystein Moe mot Avisa Nordland – IKKE BRUDD (dissens: kritikk 4.3)
Sak 215/18 – Aleris Helse AS mot Bergens Tidende – IKKE BRUDD

Øvrige saker med full behandling:
Sak 122/18 – ZZ mot Document – BRUDD (4.1, 4.5, 4.7, 4.17)
Sak 165/18 – NN mot Document – KRITIKK (4.3) (dissens)
Sak 182/18 – Hanne Hvattum mot Dølen – BRUDD (4.14)
Sak 219/18 – NN mot Drammens Tidende – IKKE BRUDD

UTSATT:
Sak 117/18 – Sølvi og Bjørn Olufsen mot Tidens Krav
Sak 155/18 – Adv. Elden pva klient mot Avisa Nordland
Sak 192/18 – NN mot Sandnesposten

PFUs uttalelser blir publisert i PFU-basen så snart disse er renskrevet og formidlet partene.

Forslag om forenklet saksbehandling
I møtet vurderte PFU også 16 saker der sekretariatet hadde innstilt på «ikke brudd» etter forenklet behandling. En av sakene ble sendt tilbake til sekretariatet for full behandling.

For øvrig ble PFU orientert om seks saker som var løst i minnelighet mellom partene og/eller trukket, samt 17 saker som var avvist av formelle årsaker.