Det nye PFU

Norsk Presseforbund har oppnevnt Pressens Faglige Utvalg (PFU) for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2024.

– Vi er veldig fornøyde med at hele det sittende faste utvalget ble gjenoppnevnt! I tillegg er en rekke gode vararepresentanter også gjenoppnevnt. Og så har vi fått med oss tre nye vararepresentanter. Det er Sveinung Udde Ystad fra Trønder-Avisa, som er vara for journalistene, og Asle Toje, selvstendig næringsdrivende og Jonas Stein fra UIT Norges Arktiske Universitet, som begge er vara for allmennheten, sier generalsekretår i Norsk Presseforbund og sekretariatsleder for PFU, Elin Floberghagen.

Slik blir utvalget fra og med 1. juli 2022:

Faste medlemmer:

Anne Weider Aasen, TV 2, leder

Ellen Ophaug, Fredriksstad Blad, nestleder

Stein Bjøntegård, NRK

Gunnar Kagge, Aftenposten

Nina Fjeldheim, Humanistskolen

Øyvind Kvalnes, BI

Ingrid Rosendorf Joys, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Varamedlemmer

For redaktørene:

Frode Hansen, Dagbladet

Tove Lie, Khrono

Eivind Ljøstad, Fædrelandsvennen

For journalistene:

Nina Hernæs, Sykepleien

Ådne Lunde, Bergens Tidende

Sveinung Uddu Ystad, Trønder-Avisa  – ny

For  allmennheten:

Ylva Lindberg, Norfund

Melissa Jocelyn Lesamana, Sørlandet Kunstmuseum

Asle Toje, selvstendig næringsdrivende  – ny

Jonas Stein, UiT Norges arktiske universitet   – ny