Årets siste PFU-møte

Tirsdag 18. desember er det nytt møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Sakslista er klar.

Saker med full behandling

Åpne saker:
Sak 004/18 – Adv pva Paul Mykkeltvedt og Espen Skaar mot NRK
Sak 187/18 – Kristian August Eilertsen mot Harstad Tidende
Sak 188/18 – Kristian August Eilertsen mot iTromsø
Sak 189/18 – Kristian August Eilertsen mot Dagsavisen
Sak 223/18 – Hans Jørgen Lysglimt Johansen mot ABC Nyheter
Sak 239/18 – Kari Bjørklund mot TV Norge

Lukkede saker:
Sak 117/18 – ZZ og NN mot Tidens Krav
Sak 155/18 – Adv. John Chr. Elden pva klient mot Avisa Nordland
Sak 157/18 – Adv. Erik Johan Mjelde mot Bergens Tidende
Sak 192/18 – NN mot Sandnesposten

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. De sakene som står oppført på sakslista som åpne kan alle komme for å høre på.

Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider.

Følgende saker blir overført:

Sak 004/18 – Adv pva Paul Mykkeltvedt og Espen Skaar mot NRK
Sak 187/18 – Kristian August Eilertsen mot Harstad Tidende
Sak 188/18 – Kristian August Eilertsen mot iTromsø
Sak 189/18 – Kristian August Eilertsen mot Dagsavisen
Sak 223/18 – Hans Jørgen Lysglimt Johansen mot ABC Nyheter
Sak 239/18 – Kari Bjørklund mot TV Norge

Tirsdagens møte starter kl. 9.30.