Årets siste PFU-møte

Årets siste PFU-møte avholdes i Rådhusgata tirsdag 20. desember 2016.

Her er sakene som har gjennomgått en full behandling, og hvor utvalget skal komme med en uttalelse:

 1. Sak 148/16 – Adv Dag K. Sagstad mot Dagens Næringsliv
 2. Sak 190/16 – NN mot Tønsbergs Blad
 3. Sak 211/16 – Adv. Eirik Espelid pva. klient mot Bergensavisen
 4. Sak 228/16 – Fredrikstad kommune mot Demokraten
 5. Sak 247/16 – NN mot Nettavisen
 6. Sak 249/16 – Nina Karin Monsen mot NRK
 7. Sak 258/16 – NN mot NRK
 8. Sak 262/16 – Bjørn Åke Fleischer mot Nettavisen
 9. Sak 267/16 – NN mot Nettavisen
 10. Sak 269/16 – Rådmann og ordfører i Nesodden Kommune mot Akershus Amtstidende
 11. Sak 276/16 – Trondheim kommune mot Trondheim24.no

I løpet av PFUs møte behandles også klagesaker med forslag om:
Forenkling (klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk»). Avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller saken ligger utenfor PFUs område). Henleggelse (manglende medvirkning fra klager). Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget. Enkelte ganger vil det også være spørsmål om behandling av saker.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører behandlingen av noen av sakene direkte via sine nettsider. Følgende saker blir overført:

Sak 148/16 – Adv Dag K. Sagstad mot Dagens Næringsliv
Sak 228/16 – Fredrikstad kommune mot Demokraten
Sak 249/16 – Nina Karin Monsen mot NRK
Sak 262/16 – Bjørn Åke Fleischer mot Nettavisen
Sak 269/16 – Rådmann og ordfører i Nesodden Kommune mot Akershus Amtstidende

Tirsdagens møte starter som vanlig kl. 9.30, og sendingen starter samtidig.