Årets siste PFU-møte

Torsdag 17. desember er det klart for årets siste møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Sakslista teller 14 saker som skal ha full behandling:

Sak 355/14 – Uloba mot NRK
Sak 356/14 – Uloba mot Nordlys
Sak 094/15 – NTNU CONCEPT mot NRK Brennpunkt
Sak 275/15 – NN mot Tysvær Bygdeblad
Sak 279/15 – Klostergården mot NRK
Sak 280/15 A+B – A:Victoria I. Edwards, B: Jaqueline B. Mikula mot Det Nye
Sak 288/15 – Kautokeino kommune mot NRK Sapmi
Sak 297/15 – Politijuristene i Hordaland mot Juristkontakt
Sak 330/15 – NN mot Telemarksavisa
Sak 303/15 – Human Rights Service mot iTromsø
Sak 308/15 – Adv. fullm Line M Pedersen pva klient mot Smaalenenes Avis
Sak 321/15 – Espen Eilertsen mot Stavanger Aftenblad
Sak 338/15 – NN mot Tønsbergs Blad
Sak 363/15 – NN mot Finnmark Dagblad

I løpet av PFUs møte behandles også klagesaker med forslag om: Forenkling (klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på et «ikke brudd på god presseskikk»). Avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område).
Henleggelse (manglende medvirkning fra klager). Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører behandlingen av tre av sakene direkte via sine nettsider.

Sak 094/15 – NTNU Concept mot NRK
Sak 280/15A+B – A: Victoria I. Edwards, B: Jaqueline B. Mikula mot Det Nye
Sak 303/15 – Human Rights Service mot iTromsø

Torsdagens møte starter kl.9.30, og sendingen starter samtidig.