Følg PFUs behandling av tekstreklamesaker nå

Pressens Faglige Utvalg (PFU) skal torsdag 18. desember behandle 13 saker. Fire av dem er tekstreklamesaker som overføres live på Journalisten.no. Du kan lese sammendrag av disse fire her.

Følg Journalisten.no fra kl 09.45 for livestream av tekstreklamesakene.

Saker med full behandling:

Sammendrag av tekstreklamesakene her:
Sak 291/14 – Gard L. Michalsen mot  Nettavisen
Sak 293/14 – Gard L. Michalsen mot Kampanje
Sak 294/14 – Gard L. Michalsen mot iTromsø
Sak 352/14 – Gunnar Bodahl-Johansen og Vidar Ystad mot Nettavisen
Sak 310/14 – Initiativretten v/NPs generalsekretær mot Buzzit
Sak 327/14 – Therese Utgård mot Sykkylvsbladet

De andre sakene er:

Sak 332/14 – NN mot Dagens Næringsliv
Sak 358/14 – Adv. fullm Marleen Tengs Johansen pva klient mot Bergensavisen
Sak 368/14 – Telemark Lystbåtformidling mot Porsgrunns Dagblad
Sak 276/14 – Morten Solberg Møller mot Moss Avis
Sak 287/14 – Jakt & Friluft mot NRK Sapmi
Sak 305AB/14 – NN og XX mot Glåmdalen
Sak 306AB/14 – NN og XX mot Romerikes Blad

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariet har forelått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Se vår ordliste her.

Åpenhet i PFU

Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.

De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV

Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider.

Sakene som overføres er:

Kommer

Torsdagens møte starter kl. 9.30 og sendingen starter samtidig.

Les mer om PFU her