4.14-mangler ga fem fellelser

PFU felte fem redaksjoner i utvalgets september-møte. Alle overtrampene skyldtes mangler knyttet til samtidig imøtegåelse. I to av klagesakene ble det også henvist til VVP 3.2, om manglende kildekritikk og kontroll av opplysninger. Dessuten ble TV 2 også felt for ikke å ha fulgt opp kommentarfelt og fjernet innlegg som bryter med god presseskikk (VVP 4.17).

PFU fant presseetiske overtramp i følgende klagesaker:

047/20 – NN mot Aust-Agder Blad – BRUDD (4.14)
092/20 – Liv Anniken Berg mot Finansavisen – KRITIKK (4.14)
074/20 – Eirik Magnus Mjåseth mot Haugesunds Avis – KRITIKK (4.14)
099/20 – Gjeldfinans mot TV 2 –BRUDD (3.2, 4.14, 4.17)
111/20 – Femur Bygg AS ved daglig leder mot Helgelands Blad – BRUDD (3.2, 4.14)

PFU frikjente mediene i følgende saker:

020/20 – Johan Andreas Furebotten mot Avisa Nordland – IKKE BRUDD
050/20 – Tine Cecilia Holm og Caroline Svendsen (med samtykke) mot Aftenposten – IKKE BRUDD
085/20 –  Jonathan Bjerg Møller mot VG – IKKE BRUDD
087/20 –  Adv. Tore Helseth Høyer pva klient mot Haugesunds Avis – IKKE BRUDD (etter en samlet, dissens)
090/20 – Dag Herbjørnsrud mot Document – IKKE BRUDD
094/20 – Johannes Lorentzen mot E24 – IKKE BRUDD
104/20 – NN mot Indre Akershus Blad – IKKE BRUDD
158/20 – Lillesand Idrettslag mot Lillesands-Posten – IKKE BRUDD

Andre saker
I møtet behandlet PFU også flere klagesaker der sekretariatet hadde innstilt på «ikke brudd» etter en forenklet behandling. I to av disse sakene var deler av utvalget uenig i innstillingen, og disse sakene ble derfor sendt tilbake til sekretariatet for full behandling.

Stream fra møtet
De fleste sakene PFU behandlet ble streamet av Journalisten . Opptak kan ses her.

Neste møte i PFU er onsdag 28. oktober.