Innsyn i produktopplysninger

Du har krav på opplysninger om produkters egenskaper, virkninger, innhold mv. fra tilvirker, importør, bearbeider, omsetter og bruker. Gjelder både privat og offentlig virksomhet.

Du har krav på opplysninger om produkters egenskaper, virkninger, innhold mv. fra tilvirker, importør, bearbeider, omsetter og bruker. Gjelder både privat og offentlig virksomhet.

Produktkontrolloven gir deg rett til informasjon om produkters helse- og miljøskadelige virkninger. Loven har et noe videre virkeområde enn miljøinformasjonsloven, da den også gjelder for Svalbard og Jan Mayen. Det vil si at man overfor en virksomhet som holder til på Jan Mayen kan kreve produktspesifikke opplysninger, men ikke opplysninger om forurensning eller avfallshåndtering for virksomheten.

Produkt omfatter både råvare, halvfabrikat, hjelpestoff og ferdig vare, jf.  produktkontrollova § 2a. Eksempler på hva du kan kreve etter produktkontrolloven er opplysninger om leker, plastkopper, emballasje, matvarer, byggemateriale og klær. Byggemateriale kan du dermed både kreve spesifikk info om produktet når det gjelder helse- og miljøfare (hvilke stoffer det inneholder etc) etter produktkontrolloven og hva det er laget av (regnskogstømmer) etter miljøinformasjonsloven. Dette viser at lovene delvis overlapper, delvis utfyller hverandre.

Er du i tvil, krev informasjonen etter begge lovene.

Innsyn i produktopplysninger fra offentlig organ – krev innsyn etter lovens § 9.
Innsyn i produktopplysninger fra produsent, importør, bearbeider, omsetter eller bruker av produkt (private) – krev innsyn etter lovens § 10.

Skal du klage, send klagen til de som avslår hvis det er et offentlig organ, til  Klagenemnda for miljøinformasjon for alle andre.

Kilder:
Sigrid Anderssen Cabot, 2005: Miljøinformasjonslova – overblikk og kommentarer
Regjeringen.no