Utsatt offentlighet for Riksrevisjonen

Stortinget vedtok i desember 2004 et nytt annet led?d i offentlighetsloven § 4 om utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen. Lovvedtaket ble sanksjonert i statsråd 14. januar 2005, og endringen trådte i kraft straks. I et orie??nteringsbrev? forklarer Lovavdelingen hvordan den nye bestemmelsen i offentlighetsloven § 4 annet ledd skal forstås.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *