Universitetsdirektørens arbeidsinstruks vedtatt bak lukkede dører

Styret ved Universitetet i Bergen behandlet direktørens arbeidsinstruks bak lukkede dører. Saksdokumentene til møtet ble unntatt etter offentlighetsloven § 6 på grunn av "dokumentets innhold." Rektor Sigmund Grønmo sier til universitetets nettside "På Høyden" at dette er normal prosedyre.

Ved Universitetet i Bergen holdes diskusjonen om universitetsdirektørens forhold til styret bak lukkede dører. Også saksdokumentene til møtet blir unntatt offentlighet i denne type saker. Dette skriver universitetets nettside «På Høyden». Da styret ved universitetet nylig vedtok nye retningslinjer for den sittende universitetsdirektøren, ble saksdokumentene unntatt med hjemmel i offentlighetsloven § 6(2)a – dvs. at man fant at unntak var påkrevd av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av universitetets økonomi-, lønns-, eller personalforvaltning.

Rektor ved universitetet, Sigmund Grønmo, bekrefter at dette er normal prosedyre. – I alle sammenhenger der styret diskuterer sitt forhold til universitetsdirektøren, skjer det i lukket møte. Da er også saksdokumentet unntatt offentlighet, sier han til På Høyden. Han understreker at sakspapirene ble offentliggjort etter møtet på bakgrunn av et enstemmig vedtak i styret.
Les mer på universitetets nettside

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *