Ulovlig mediestrategi?

Nasjonalmuseets nye kommunikasjonsstrategi kan være i strid med ytringsfriheten. Dette sier ytringsfrihetsadvokat Anine Kierulf til Morgenbladet.

Ifølge Morgenbladet ble ansatte ved Nasjonalmuseet i Oslo konfrontert med en ny mediestrategi onsdag forrige uke: heretter skal direktøren for museet besvare alle spørsmål som gjelder prioriteringer og strategisk utvikling. Bakgrunnen for instruksen skal delvis ha vært en ar­tik­kel i Dags­avi­sen da­gen før, hvor en av Na­sjo­nal­mu­se­ets publikumsverter skal ha ut­tal­t seg kri­tisk om le­del­sens pri­ori­te­rin­ger ? før museumsvertenes skjeb­ne var fer­dig­be­hand­let in­ternt.

Direktøren for museet sier til Morgenbladet at de an­sat­te fort­satt skal kun­ne ut­ta­le seg om alt de øns­ker som pri­vat­per­so­ner, så len­ge de pre­si­se­rer at de ikke re­pre­sen­te­rer mu­se­et. En ringerunde blant en håndfull ansatte viser imidlertig at deres oppfatning er at «de ikke lenger kan snakke med jour­na­lis­ter uten at le­del­sen har god­kjent det på for­hånd,» skriver Morgenbladet.

Usikkerhet om hvordan denne type retningslinjer skal tolkes, er i seg selv et grovt inngrep i ytringsfriheten, sier Kierulf til Morgenbladet.
Les hele saken på Morgenbladet.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *