Ulovlig hemmelighold av kontrakt

Bærum kommunes hemmelighold av kjøpskontrakt var ulovlig. Dette fastslår Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter å ha behandlet klage fra Budstikka over manglende dokumentinnsyn. Avgjørelsen gir verdifulle argumenter for alle som søker innsyn i avtaler inngått mellom det offentlige og det private.

Bærum kommune mente deler av kontrakten som var inngått mellom kommunen og rekrutteringsfirmaet Visindi AS måtte unntas fra offentlighet fordi den inneholdt taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven (offentlighetslovens § 5a jf. forvaltningslovens § 13) og «økonomiske rammeavtaler med næringslivet» (offentlighetslovens § 6 første ledd bokstav b). Dette var Fylkesmannen uenig i, og avviste blankt begge grunnlagene som lovlige unntakshjemler. Dermed ble vedtaket omgjort, og Fylkesmannen besluttet fullt innsyn i hele kontrakten.
I vedtaket skriver Fylkesmannen blant annet at innsyn i kontrakter mellom det offentlige og det private gir allmennheten anledning til å kontrollere at skattepengene blir nyttet på best mulig måte. Videre presiseres det: «Uten innsyn kan offentligheten vanskelig vurdere om de som forvalter kommunens fellesgoder gjør en god jobb. En stor del av den offentlige debatten dreier seg om hva varer og tjenester koster – og skal velgerne kunne gjøre seg opp en mening, må de ha innsyn i hva pris og vilkår som er satt. Det dreier seg videre om store verdier. Det er naturlig å sette kritisk søkelys på hva kommunen har igjen for oppdraget.» Avgjørelsen gir med andre ord viktige argumenter for innsyn i kontrakter inngått mellom det private og det offentlige.

Les hele avgjørelsen fra Fylkesmannen her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *