Større fokus på ytringsfrihet i kommunesektoren

Sivilombudmannen varsler at han i tiden fremover vil være spesielt oppmerksom på kommunale instrukser og interne regelverk for kommuneansatte. Stortingets ombudsmann har flere eksempler på at kommuner forsøker å kneble de ansatte gjennom instrukser som i praksis legger bånd på den grunnlovsfestede ytringsfriheten. Til Kommunal Rapport sier ombudsmannen at en mer velvillig holdning til åpenhet i kommunesektoren også bør gjenspeiles i retningslinjene.

I sin årlige rapport til Stortinget tar Sivilombudsmannen et oppgjør med kommunesektorens holdninger til ytringsfrihet. Gjennom klagebehandling har Ombudsmannen sett klare eksempler på retningslinjer som i praksis søker å legge bånd på offentlige ansattes ytringsfrihet – en praksis som ifølge ombudsmannen reiser spørsmål ved om det bør iverksettes tiltak med sikte på informasjon og holdninsendring blandt ledere i den offentlige forvaltning. Til Kommunal Rapport sier Ombudsmannen at kommunene av og til kan virke engstlige for den frie og åpne debatt.

Les hele saken på

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *