Skjulte høringsuttalelse som internt notat

I stedet for å sende en ordinær høringsuttalelse til forslaget fra Kultur- og kirkedepartementet om omlegging av NRK-lisensen, kamuflerte Finansdepartementet sitt innspill gjennom et sju siders internt notat som ble unntatt offentlighet. I notatet skriver departementet blant annet at det "ikke ville være heldig" å avgi ordinær høringsuttalelse i saken. Kultur- og kirkedepartementet beskriver offentliggjøringen som en "glipp" fra deres side.

Finansdepartementet forsøkte bevisst å unngå reglene om offentlighet ved å skrive sin høringsuttalelse om omlegging av NRK-lisensen som et internt notat. Først da Dagens Næringsliv ba om innsyn, ble notatet offentliggjort sammen med de andre høringsuttalelsene i saken. I notatet kan vi blant annet lese: «Etter oppmerksomheten som omleggingen av kringkastingsavgiften har hatt i media og politisk, kom Finansdepartementet til at det ikke ville være heldig å avgi høringsuttalelse i saken. Vi har muntlig varslet Kultur- og kirkedepartementet om dette, og at vi i stedet ville gi våre merknader som ledd i den departementsinterne behandlingen av saken.»

Informasjonssjef Signe Bjørvik i Kultur- og kirkedepartementet sier til Dagens Næringsliv at det var en glipp fra deres side at notatet ble offentliggjort. Statssekretær i Finansdepartementet, Geir Axelsen, bekrefter at departementet helt bevisst valgte å ikke sende en offentlig høringsuttalelse i saken, og forteller det var flere grunner til dette. -Dette var ikke et høringsnotat, men et internt arbeidsnotat som blant annet inneholder henvisninger til regjeringsnotater, uttaler han til Dagens Næringsliv.

Les mer om saken på Dn.no og i papirutgaven fra onsdag 11. april.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *