Sivilombudsmannen avviser likevel klage på SMK-notat

Sivilombudsmannen vil likevel ikke overprøve om Statsministerens kontor hadde grunnlag for å holde tilbake det omstridte notatet.

Til tross for at ombudsmannen i forrige uke ba om å få oversendt relevante dokumenter for å foreta en ny vurdering av Statsministerens kontors (SMK) hemmelighold av DnBNOR-notatet, konkluderte ombudsmannen i går med at han likevel ikke har kompetanse til å overprøve spørsmålet. I et brev til SMK skriver ombudsmannen at spørsmålet om merinnsyn (om det foreligger et reelt og saklig behov for å unnta dokumentet) ligger for nært opp til spørsmålet om det var rettslig grunnlag for å holde tilbake dokumentet som et internt dokument etter offentlighetsloven § 5(1), et spørsmål som er behandlet i statsråd. Ettersom saker som er behandlet i statsråd ikke kan etterprøves av Sivilombudsmannen, mente altså ombudsmannen at en overprøving faller utenfor hans myndighetsområde.

Sivilombudsmannen mener heller ikke han har kompetanse til å mene noe om det var feil av SMK å fremme klagen for statsråd uten å informere de ulike redaksjoner om at dette ville stenge for behandling hos ombudsmannen. Flere av redaksjonene som krevde innsyn har imidlertid opplyst at det ble presisert overfor SMK at anmodningen om en ny vurdering av hemmeligholdet ikke skulle oppfattes som en klage nettopp fordi de var klar over konsekvensen av dette.

Saken er med dette endelig avgjort i forvaltningen. Hvis noen vil ha en ny runde om hemmeligholdet, må saken bringes inn for domstolene.

Les hele brevet fra Sivilombudsmannen til SMK her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *