Rådmann u.off.

Prosessen rundt videreansettelse av rådmannen i Hammerfest har vært preget av hemmelighold av dokumenter og møter bak lukkede dører. Enkelte politikere i kommunen reagerer på at saken har vært unntatt offentlighet, skriver Finnmark Dagblad.

Finnmark Dagblad skriver i dag om rådmannen i Hammerfest som har fått forlenget sin åremålsstilling frem til 1. september 2011. Både vedtaket om forlengelse, og diskusjonen i forkant, skal ha vært unntatt fra offentlighet. RV-politiker og kommunestyrerepresentant, Alvin Vaséli sier til Finnmark Dagblad at kommunen av prinsipielle grunner hadde vært tjent med åpenhet omkring ansettelsesprosessen. Selv mener rådmannen dette er helt normalt fordi det er snakk om en personalsak.

Les om saken på finnmarkdagblad.no.

Les også lederkommentar til saken på finnmarkdagblad.no.

Kristine Holm, 14.05.2007, oppdatert 15.05.2007

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *