Oslo tingrett ber om innspill til elektronisk pressemappe

Oslo tingrett vurderer elektronisk pressemappe fra årsskiftet, og ber om innspill fra alle berørte redaksjoner.

Oslo tingrett vurderer å gå over til elektronisk utsendelse av tiltalebeslutninger, kjennelser og dommer til mediene ? som erstatning for det nåværende fysiske presserommet. I et ?høringsnotat? til media i Oslo-området ber tingretten om synspunkter på det systemet man nå ser for seg. Dersom ordningen blir slik det skisseres i notatet, vil tingretten én gang per dag sende over nye tiltaler, kjennelser og dommer til én epostadresse i hver redaksjon. Dokumentene vil bli sendt i pdf-format. Det dreier seg i utgangspunktet om betydelige mengder dokumenter ? ca. 12000 på årsbasis. Redaksjonene bes blant annet om å komme med synspunkter på om man er interessert i å motta alle dokumentene eller f eks bare tiltalebeslutninger og dommer. I så fall reduseres dokumentmengden til ca en firedel. Selv om det fysiske presserommet skulle forsvinne, vil tingretten fortsatt oppbevare fysiske domsprotokoller til gjennomsyn. Dette er tingrettene pålagt gjennom forskrift om offentlighet i rettspleien.

Her kan du lese hele forslaget til elektronisk postmappe.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *