Ordfører grep inn mot hemmelighold

Agderposten måtte helt til Sivilombudsmannen for å få innsyn i verdivurderingen av en kommunal eiendom. Da grep ordføreren inn og offentliggjorde hele dokumentet.

Helt siden april i fjor har Agderposten forsøkt å få innsyn i verdivurderingen av den kommunalt eide Torskeholmen, en eiendom som går for å være en av Grimstads mest attraktive. Først da avslaget lå til behandling hos Sivilombudsmannen, grep ordfører i Grimstad kommune Hans Antonsen (V) inn og offentliggjorde hele dokumentet.

Agderposten fikk nei, først fra kommunen, og deretter fra Fylkesmannen. Kommunen, ved Havnesjefen, viste til eventuelle framtidige forhandlinger, og at unntak var påkravd av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av kommunens økonomi (tilsvarer § 23 i gjeldende innsynslov). Fylkesmannen ønsket ikke å overprøve kommunens forhandlingsstrategi, og opprettholdt avslaget.

Etter en nærmere gjennomgang, besluttet Sivilombudsmannen å undersøke saken nærmere. I et brev til Fylkesmannen i Aust-Agder stilte Sivilombudsmannen flere spørsmål til hemmeligholdet. Ombudsmannen ba særlig om tilbakemelding på hvordan innsyn i verdivurderingen kan skade kommuneøkonomien, og hvilke hensyn som har vært vektlagt i merinnsynsvurderingen (offentleglova § 11). Sivilombudsmannen rakk å gjennomføre en tilsvarsrunde der både Fylkesmannen og Agderposten fikk komme til orde, før saken snudde.

Den 29.januar i år grep ordfører Hans Antonsen (V) og kommunens nyopprettede innsynskomité inn og offentliggjorde verdivurderingen av Torskeholmen. I en e-post sendt til sivilombudsmannen med kopi til fylkesmannen, rådmannen, kemneren og kommunens servicesenter, skriver ordføreren følgende:

«Som et ledd i arbeidet med å forbedre kommunens praksis når det gjelder meroffentlighet, har vi vurdert saken på nytt i dag. Vi har besluttet å gjøre om kommunens tidligere avgjørelse, og utleverer i dag kopi av dokumentet til Agderposten. Vi har særlig lagt vekt på at planene for utvikling av området Torskeholmen er omfattet av stor offentlig interesse. Skulle det på et tidspunkt bli aktuelt med salg direkte til en interessent her, mener vi alle parter er best tjent med at takstgrunnlaget er kjent.»
Les mer om saken i Agderposten.