Offentlighetsloven gjelder for advokathonorar

Det er innsynsrett etter offentlighetsloven i dokumenter som gjelder advokathonorar. Dette fastslår Sivilombudsmannen i en nylig avslagt uttalelse. Dermed styrkes vårt prinsippielle utgangspunkt om at unntaket i offentlighetsloven for saker som behandles etter rettspleielelovene, ikke omhandler ethvert dokument som er relevante i en rettssak.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet avviste begjæring om innsyn i dokumenter som gjaldt betaling for advokattjenester under henvisning til at saken ble behandlet etter rettspleielovene slik at offentlighetsloven ikke fikk anvendelse. Ombudsmannen var uenig med departementet og mente de etterspurte dokumenter ikke hadde en slik tilknytning til saken at de var å anse som rettssaksdokumenter etter offentlighetsloven. På bakgrunn av dette konkluderer Sivilombudsmannen med at departementet ikke hadde grunnlag for å avvise begjøringen, og ber om at innsynskravet behandles på nytt etter offentlighetslovens regler.

Om unntaksregelen i offentlighetsloven § 1 tredje ledd, uttaler Sivilombudsmannen: «Formålet har ikke nødvendigvis vært å avskjære adgangen til innsyn, men å sørge for at spørsmål om innsyn i rettsaksdokumenter behandles etter de regler som gjelder i den aktuelle prosesslovgivningen.» Dette støtter etter vårt syn vårt prinsippielle utgangspunkt om at det er«rettsaksdokumenter» dette unntaket i offentlighetsloven gjelder for, og ikke forvaltningens saksdokumenter som anvendes i en sak som behandles etter rettspleielovene.

Les hele uttalelsen her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *